Uppsala Psykologmottagning

Evidens Beteende Förändring

Uppsala psykologmottagning

Evidens Beteende Förändring

Uppsala psykologmottagning erbjuder;

Psykologisk bedömning

Psykologisk behandling

KBT-kompetens

Psykologisk utredning

Neuropsykologisk utredning

Organisationskonsultation

Ledarutveckling

Utbildning

Handledning

Vi bedömer och behandlar följande problematik;

Fobi

Ångesttillstånd / oro

Depression / nedstämdhet

Självkänsla

Livsstilsförändring

Trauma / Kris

Sömnproblem

Stresshantering

Beroendeproblematik (ej alkohol eller droger)

Stödsamtal

Beteendeproblem

Uppsala psykologmottagning är ett alternativ till den offentligt finansierade vården och erbjuder evidensbaserad psykologisk behandling med korta kötider. Vi är en privat mottagning och den behandling vi erbjuder betalas av patienten själv. Det är vanligt förekommande att patientens arbetsgivare eller försäkringsbolag kan finansiera hela eller delar av behandlingen.

Vi innehar F-skattsedel och har, som lagen kräver, patientansvarsförsäkring.

På Uppsala psykologmottagning är vi två legitimerade psykologer med KBT-inriktning. KBT betyder kognitiv beteendeterapi och kan mycket förenklat beskrivas som att klienten och behandlaren arbetar här och nu med beteendeförändring. Förändras beteendet följer måendet efter! Vi har erfarenhet av psykologisk behandling av både barn och vuxna.

Våra ledord som vi vill ska genomsyra hela vår verksamhet är Evidens, beteende och förändring. Med evidens menar vi att det vi erbjuder våra uppdragsgivare ska vara evidensbaserat. Vi ska alltså göra vårt yttersta för att det vi erbjuder kunden faktiskt gör någon skillnad och fungerar. Med beteende vill vi förmedla att vi utgår från att människans beteenden är inlärda och därigenom går att lära om. Förändring står för att vi tror på människans förmåga att vid behov förändra sig och att vi ska finnas tillhands för att hjälpa våra klienter att lyckas med de förändringar de vill göra i sina liv.

Stressa Mindre - föreläsning om stress och stresshantering

KBT i Gävle AB

KBT i Märsta

Oroliga barn - en föreläsning för föräldrar och personal som möter barn med oro. Hur kan du som vuxen förstå, bemöta och hantera barns oro.

Psykologförbundet

Psykologiguiden

Beteendeterapeutiska föreningen

Socialstyrelsen

SBU

Föreningen för Sveriges KBT-psykologer

Nyheter

2018-04-26

Mottagningen håller stängt för semester 2018-06-20 till och med 2018-08-012017-05-23

Mottagningen håller stängt för semester vecka 23-24 och 27-30.2015-05-21

Mottagningen stänger för Semester vecka 24 samt vecka 27-33.2014-06-26

1 juli stänger Uppsala psykologmottagning för semester och öppnar återigen 4 augusti. Under denna tid tar vi inte emot för besök men vi kan nås per telefon och mail för bokningar och förfrågningar. Ha översikt med att vi inte kollar mail eller svarar i telefon varje dag.

2013-09-26

Björn tipsar om stresshantering i Arbetarbladet

Här kan du lyssna på Johan då han blir intervjuad av P4 Gävleborg om rädslor och ångest